Begeleiding

Begeleiding is mijn grootste ervaringsgebied. Ik bied sinds zomer 2004 begeleiding aan. Deze begeleiding kan aanbodgericht of vraaggericht zijn. Dat wil zeggen dat je gebruik kan maken van een van de activiteiten van Zorg voor Geluk of begeleiding kan inzetten die is afgestemd op je hulpvraag. Heb je of je kind een PGB voor begeleiding maar weet je nog niet goed hoe je dit moet gebruiken? Neem dan eens contact op. Ik denk graag met je mee.


Vraaggerichte begeleiding


Je geeft zelf aan aan welke doelen jij of je kind wil werken. Vervolgens stellen we in overleg een plan op voor de begeleiding. Deze begeleiding is meestal individueel maar kan ook groepsgewijs. Een paar voorbeelden van hoe vraaggerichte begeleiding ingezet kan worden:

  • Begeleiding bij gerichte activiteiten, zoals sport, het inplannen van schoolwerk, huishoudelijke taken, tuinieren enzovoort. Hulp bij structureren, het overwinnen van angsten en drempels en het aangaan van nieuwe uitdagingen zijn hierbij vaak belangrijke doelen.
  • Begeleiding gericht op ontspanning. Hoe kom je weg uit de dagelijkse sleur en wat doe je met je vrije tijd?
  • Begeleiding in de gezinssituatie. Hierbij zijn ontlasting van het gezin, werken aan sociale en praktische vaardigheden en het ontdekken van interesses en kwaliteiten belangrijke doelen.
  • Oudercoaching. Hoe ga je als ouder om met moeilijke momenten? Vanuit de methode Praktisch Pedagogische Gezinsbegeleiding samenwerken aan een soepeler ouderschap.

Bovenstaande mogelijkheden zijn maar een paar voorbeelden, er is nog veel meer mogelijk. Bij vraaggerichte begeleiding staat centraal wat jij of je kind wil leren. Vanuit jouw vraag krijgt de begeleiding vorm.


Het aanbod van Zorg voor Geluk


Soms is het goed om iets nieuws te ontdekken. Ik kan dan een aantal leuke activiteiten organiseren. Klik hieronder op een activiteit voor meer informatie:

Tarieven


Het basistarief voor begeleiding door Zorg voor Geluk bedraagt € 32,50 per uur. Daarbij komt een reiskostenvergoeding van € 0,19 per km. Basale onkosten zijn inbegrepen in het basistarief, grotere of meer structurele onkosten worden in overleg met de cliënt verrekend. Het tarief voor begeleiding in groepen wordt in overleg vastgesteld. Alle begeleiding door Zorg voor Geluk kan uit een persoonsgebonden budget (PGB) bekostigd worden. U ontvangt overzichtelijke facturen en desgewenst een verslag ter ondersteuning van uw verantwoording van het bestede budget.

KvK Utrecht 30246961